Category Archives: Tài liệu

Khảo cứu về quyền phụ nữ ở Việt Nam

Khảo cứu về quyền phụ nữ ở Việt Nam

Hiện nay, có rất nhiều phong trào đòi quyền cho phụ nữ ở Việt Nam. Điều này bắt nguồn từ các đánh giá phụ nữ thường yếu thế, thuộc nhóm yếu thế,…. Chính phụ nữ cũng đang có những suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, việc tự nhận mình thuộc nhóm yếu thế vô hình dung đã ngăn cản quyền bình đẳng của chính phụ nữ trong cuộc sống.

Hoi thao

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tiếp tục đọc

Advertisements