Category Archives: Năm 2015

Đánh giá kết quả giữa kỳ QDF

Ngày 13/7/2015, đại diện một số tổ chức thuộc Liên minh đất đai (Landa) tham gia thực hiện QDF đã có buổi làm việc đánh giá kết quả giữa kỳ đạt được của dự án “Những vấn đề vướng mắc thực hiện luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thực thi Luật Đất đai” trong khuôn khổ Quỹ giải ngân nhanh (QDF) thuộc chương trình Quản trị đất tiểu vùng sông Mê Kông (MRLG) tại văn phòng tổ chức Group de Recherche et d’Echanges Technologiques (Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ – GRET) tại Việt Nam, 298 Kim Mã, Hà Nội. Tham dự cuộc họp này, về phía các tổ chức đại diện Landa có Scode, Asiaplant và Salung., JSC. Đại diện chương trình MRLG có ông Brian S. Garcia, giám đốc tài chính; bà Joo Zimmermann, điều phối vùng và bà Nguyễn Ngọc Lan, điều phối viên cấp quốc gia tại Việt Nam.

IMG_9541 Tiếp tục đọc

Advertisements

Hội nghị xây dựng phương pháp tiếp cận, bộ công cụ giám sát cộng đồng và cơ chế phối hợp thực hiện IBP “Hoàn thiện cơ chế cộng đồng tham gia giám sát trong thực thi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất”

Trong các ngày 17 và 18/6/2015, Liên minh đất đai (Landa) và các thành viên thực hiện dự án theo vấn đề (IBP) “Hoàn thiện cơ chế cộng đồng tham gia giám sát trong thực thi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất” đã tổ chức hội nghị “xây dựng phương pháp tiếp cận, bộ công cụ giám sát cộng đồng và cơ chế phối hợp thực hiện ibp” tại phòng họp số 2, nhà khách Quốc hội 27A Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tham gia hội thảo có 21 tham dự viên, đại diện cho các tổ chức thành viên Landa và các đối tác địa phương. Đã có 8 tham dự viên là nữ tham dự hội nghị này, chiếm tỷ lệ 38%. Điều hành hội nghị là ông Lê Đức Lưu, giám đốc Trung tâm tư vấn truyền thông và phát triển, đơn vị chịu trách nhiệm đầu mối IBP. Đây là IBP kế thừa những kết quả đã đạt được trong hoạt động của Landa năm 2014.

IMG_0158

Tiếp tục đọc